BADAVARA BANDHU SCHEME 2024 APPLY ONLINE | ONE-DAY LOAN FORM

BADAVARA BANDHU SCHEME 2024 APPLY ONLINE| ಬಾದವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ 2024 ವಿವರಗಳು| ONE DAY LOAN APPLY FORM PROCEDURE| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು 0% ಬಡ್ಡಿದರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಾದವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು 0% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. […]

BADAVARA BANDHU SCHEME 2024 APPLY ONLINE | ONE-DAY LOAN FORM Read More »